Inleiding

De methode naar Marsman is een - in Nederland ontwikkelde - open, praktisch neurofysiologisch en mechanisch gefundeerde methode om functiestoornissen van het bewegingsapparaat te begrijpen. Deze methode is zeer goed inpasbaar te maken in elke andere methode, zonder deze concurrentie aan te doen. De diagnostische benadering ervan wordt ook gebruikt in de revalidatie m.b.t. toegepaste oefentherapie en aanpassingen en vindt ook zijn weg in de sport ter optimalisering van de resultaten op bewegingstechnisch niveau. De laatste jaren zijn ook verzekerings- en arbeidsgeneeskundigen in toenemende mate geïnteresseerd geraakt in deze inzichten tot aanpassingen van de werksituatie m.b.t. houding en beweging welke gebaseerd zijn op individuele asymmetrie. Dit is voor hen een eyeopener.

Basiscursussen

a Basisprincipes, onderzoek-, diagnostiek-en behandel technieken van het lende(wervelkolom)-en bekken deel van de romp (3x1 dag)
b Onderzoek-, diagnostische-en behandeltechnieken van het cervicale-en thoracale deel van de romp (6x1 dag)

Doel en inhoud
De moderne versie van de methode naar MARSMAN verbindt de huidige biomechanische inzichten van de massa-dynamica op een begrijpelijke en verfrissende wijze met de voorkeur van het houdings- en bewegingspatroon ("the individual preferential posture and movements based on lateralisation").Hierdoor ontstaat een andere inzicht in de kinesiologie, waardoor oefentherapie en andere therapeutische vaardigheden anders dan gebruikelijk als doel en middel kunnen worden geïnterpreteerd.Middels oefentherapie in de vorm van specifieke passieve en isometrische mobilisatietechnieken kunnen myogene en arthrogene functiebeperkingen in nauwe samenhang met de individuele kinesiologische keten worden opgeheven of aangepast.
De gewijzigde inhoud van de zeer intensieve en compacte ONDERZOEK- en BEHANDELCURSUS (basis 1x9 dagen) geeft een volledig overzicht van de methode en biedt een garantie voor beter inzicht en verbreding van het praktisch therapeutisch kader (60% praktijk tijdens de cursus).

Per cursus van 6x1 dag zijn er 36 contacturen en minimaal 42 studie-uren aan opdrachten. Evaluatieformulier meest recente KNGF model.


dagindeling LWK/bekken
dagindeling CTWK

Toetsing basis
De basiskennis wordt getoetst aan de hand van 50 multiple choice vragen en een praktische test in de vorm van het uitvoeren van 3 praktijkopdrachten komend uit een lijst van 60 opdrachten De`e opdrachten omvatten het basis onderzoek-en behandeltraject.

Evaluatie formulier: recent model.Accreditatie basiscursussen

Naar agenda cursussen


Gevorderden cursussen

c Integratie van de functie van de rompdelen met 6 patiënten in vivo (6x1 dag)
Doel en inhoud: Theoretisch als praktisch kennis integreren van cursussen uit beide basiscursussen met betrekking tot lateralisatie functies en massamechanica van de cervicale /thoracale/lumbale WK en dit implementeren in papieren casus als ook bij echte patiënten. Gewerkt wordt volgens het CanMeds model met het doel om zelfstandig tot eenvoudige tot meer gecompliceerde diagnostische- en behandel oplossingen te komen.

Per cursus van 6x1 dag zijn er 42 contacturen en minimaal 42 studie-uren aan opdrachten.Ingangsniveau: Cursisten, die minder dan 36 maanden geleden de toetsing basis met goed gevolg hebben afgelegd en zich hebben opgegeven voor de eerst volgende vervolgcursus hetzij integratie van de rompdelen hetzij integratie van de extremiteiten (ACRA).

Cursusleiding: Henk Bijlsma, Sjef Rutte

Uren investering:

6x1 dag zijn er 42 contacturen en minimaal 42 studie-uren aan opdrachten.Didactische werkwijze: CanMeds model, werkgroepen, collegevorm en praktijkdemonstratie door de cursisten.Toetsing op de 6de dag als deelcertificaat om in aanmerking komen voor de “toetsing gevorderden” (zie onder).Bij onvoldoende toetsing volgt een huiswerkopdracht met betrekking tot de inhoud van de cursus. Evaluatieformulier: recent model. Cursusmateriaal: Reeds in bezit aanwezig basiscursus materiaal, handleiding integratie, richtlijnen onderzoek,Kosten € 990 incl. text, koffie/thee/frisdrank en broodjes

Lokatie: Kennemer Gasthuis lokatie noord, Haarlem

Dagindeling cursus integratie

d Basis en integratie ACRA (extremiteiten+hoofd) (6x1 dag)
Doel en inhoud:Theoretisch als praktisch kennis opdoen om de functie van de extremiteiten met betrekking tot lateralisatie functies en massamechanica in een groter geheel te zien zonder de zuiver orthopedische diagnostiek te verliezen. Gewerkt wordt volgens het CanMeds model met het doel om zelfstandig tot diagnostische- en behandel oplossingen te komen.

Per cursus van 6x1 dag zijn er 42 contacturen en minimaal 42 studie-uren aan opdrachten.Ingangsniveau: Cursisten, die minder dan 36 maanden geleden de toetsing basis met goed gevolg hebben afgelegd en zich hebben opgegeven voor de eerst volgende vervolgcursus hetzij integratie van de rompdelen hetzij integratie van de extremiteiten (ACRA).

Didactische werkwijze: CanMeds model, werkgroepen, collegevorm en praktijkdemonstratie door de cursisten.Toetsing op de 6de dag als deelcertificaat om in aanmerking komen voor de “toetsing gevorderden” (zie onder).Bij onvoldoende toetsing volgt een huiswerkopdracht met betrekking tot de inhoud van de cursus . Evaluatieformulier: recent KNGF modelCursusleiding: Henk Bijlsma,
Docent: Sjef Rutte

Uren investering:

6x1 dag zijn er 42 contacturen en minimaal 42 studie-uren aan opdrachten.Lokatie: Kennemer Gasthuis lokatie noord, Haarlem

Dagindeling cursus ACRA (extremiteiten)

Aanmelding tot een een week voor de cursus, indien meer dan 18 cursisten wordt een 2de instructor ingezet
Algemene regel voor aanmelding (zie zijbalk)

Toetsing gevorderden
De gevorderde kennis wordt getoetst aan de hand van het theoretisch oplossen van 3 casus met betrekking tot integratie kennis van (dys)-functies van de romp en zijn extremiteiten (acra).
Daarnaast worden 3 praktijkopdrachten uitgevoerd en beoordeeld onder toezicht van een gecommiteerde (instructor MSM).

Accreditatie gevorderden
Gevorderden cursus integratie KNGF algemeen practicus pt/6 dagen, in aanvraag procedure, NVMT pt/6 dagen, in aanvraag procedure
Gevorderden cursus ACRA KNGF algemeen practicus pt/6 dagen, in aanvraag procedure, NVMT pt/6 dagen, in aanvraag procedure


Naar agenda cursussen
Praktijk cursus

e 10 stage dagen
f werkstuk, wetenschappelijk- of literatuur onderzoek.

Diploma (basis assistenten niveau)


Cursussen speciaal voor artsen OrthoManuele Geneeskunde


Nederlandse Vereniging Orthomanuele Geneeskunde: LWK & CTWK-cursus
Nederlandse Vereniging Orthomanuele Geneeskunde: ACRA & integratie-cursus