Dag 1
13.30 Aankomst en registratie
Introductie
14.30 Marsman geschiedenis fysica; massa-mecha-nica en lateralisatie kenmerken, neurofysiologie, statistische gegevens
samenvatting basisbegrippen
16.00 Pauze
16.15 Overzicht kenmerken onderzoek, theorie, middelen, notatie van lateralisatietesten en status praesens, conclusie (animaties, filmmateriaal) samenvatting bassisbegrippen onderzoek, zoeken naar behandelbare grootheden. Relaties andere MT-richtingen.
Praktijk oefeningen
18.00 Pauze,
18.30 Overzicht behandeling theorie, middelen, technieken, effect meting. Samenvatting bassisbegrippen behandeling.
Praktijk oefeningen & effect meting. Relaties andere MT-richtingen.
20.00 Pauze
20.15 Toepassingen, therapeutische, medisch, bedrijfsmatig, in sport, revalidatie (video/an maties). Relaties andere MT-richtingen.
21.15 Toets dagkennis + opdrachten dag 2
21.30 Einde

Dag 2
13.30 Aankomst
Testvragen dag 1, Bespreking
14.15 Functionele LWK/Bekken anatomie en in vivo. Theorie en praktijk
14.45 Massamechanica Onderste deel romp
(LWK/Bekken) indeling in kwadranten, literatuur; motorische lateralisatie in kwadranten. Wetenschappelijke literatuur omgezet in praktische relaties.
Gangpatroon/bekken theorie en praktijk
15.30 Kenmerken kwadranten functies van onderste deel romp (LWK/Bekken)
16.00 Pauze
16.15 Herhaling basisprincipes onderzoek
ook geprojecteerd op de LWK/ het bekken
oefenvoorbeelden
18.00 Pauze
18.30 Inspectie/testen Onderzoek in stand
19.30 Testen Onderzoek in zit
20.00
Pauze
20.15 Testen onderzoek in lig/ beenlengte onderzoek
21.15 Toets dagkennis + opdrachten dag 3
21.30 Einde

Dag 3
13.30 Aankomst Testvragen dag 1 Bespreking en samenvatting dag 2
14.30 Theorie basis uitvoeren algemeen segmentaal bewegen en in LWK segmentale uitvoering van toepassing literatuur reproduceerbaarheid.
Praktijkuitvoering voorwaarden LWK segmentale uitvoering
15.15 Praktijk passieve (poly)segmentale testen rotatie
16.00 Pauze
16.15 Praktijk passieve (poly)segmentale testen (de)flexie
Praktijk passieve (poly)segmentale testen lateraalflexie
18.00 Pauze
18.30 Uittekenen bekken
Testen Sacrum
Testen heupmobiliteit en relateren aan vervorming bekken
20.00 Pauze
20.15 Training notatie status praesens aan de hand van casus voorbeeld cursist
Samenvatting onderzoek
21.15 Toets dagkennis + opdrachten dag 4
21.30 Einde

Dag 4
13.30
Aankomst
Testvragen dag 3, Bespreking
Praktijk herhaling dag 2 & 3 aan de hand van opdrachten
15.15 Basisvoorwaarden therapie/ definities/ pijn/bewegingsbeperking in combinatie met voorkeursbewegen/uitgangshoudingen
16.00 Pauze
16.15 Theorie mobiliserende mogelijkheden en -vormen/schemata
18.00 Pauze
18.30 Interpretatie testen onderzoek LWK
Dichotome keuze onderzoeken
20.00 Pauze
20.15 Voorwaarden oefenen
Huiswerk oefeningen ter mobilisering
21.15 Toets dagkennis + opdrachten dag 5
21.30 Einde


Dag 5
13.30 Aankomst
Testvragen dag 4, Bespreking
Voordoen huiswerk oefeningen
15.00 Theorie isometrische mobilisatie
Praktijk isometrische mobilisatie L
in zit (poly)segmentaal in kwadranten.
16.00 Pauze
16.15 Behandelschema LWK/bekken
Praktijk isometrische mobilisatie in zijlig (poly)segmentaal in kwadranten LWK en LWK/bekken/femur
18.00 Pauze
18.30 Mobilisatie schema voor passieve bewegingen in kwadranten (poly)segmentaal
19.00 Passieve (poly)segmentale mobilisatie in rechter voor kwadrant
LWK, L5-S1, linker ilium, sacrum, rechter ilium
20.00 Pauze
20.15 Passieve (poly)segmentale mobilisatie in rechter voorkwadrant
LWK, L5S1, linker ilium, sacrum, rechter ilium
21.15 Toets dagkennis + opdrachten dag 6
21.30 Einde

Dag 6
13.30
Aankomst
Testvragen dag 5, Bespreking
Voordoen Mobilisatievormen dag 5
15.00 Passieve (poly)segmentale mobilisatie in rechter achterkwadrant
LWK, L5-S1, linker ilium, sacrum, rechter ilium
16.00 Pauze
16.15 Passieve (poly)segmentale mobilisatie in rechter achterkwadrant
LWK, L5-S1, linker ilium, sacrum, rechter ilium
18.00 Pauze
18.30 Kliniek lumbale klachten behandelschemata
19.00 Herhalingstraining lumbale WK
20.00 Pauze
20.15 Herhalingstraining lumbale WK
Samenvatting LWK behandeling naar Marsman
21.15 Toets dagkennis
21.30 Einde