Dag 7
13.30 Aankomst
Samenvatting dag 1-6 LWK bekkencursus
Herhaling Basiskennis massa mechanica, voorkeursbeween, abstractie onderzoek en behandelrichtilijnen, indicaties, non-indicaties.
14.30 Functionele anatomie CWK/anatomie in vivo/ mobiliteit/kenmerken CWK (Penning)
Anatomie in Vivo CWK, praktijk gericht.
15.30 Pauze
15.45 Quadrantenbewegingen CWK, Type-kenmerken
Theorie en praktijk onderzoek CWK
Testen onderzoek CWK voorkeur wetenschappelijk relaties
16.45 Specifieke testen CWK theorie
17.30 Pauze
18.30 Casus CWK
Specifieke handgrepen CWK: schaargreep en diagonale gaffelgreep
Functietesten Ch&Cm in rotatie en lateraalflexie richting
20.00 Pauze
20.15 Functietesten Ch&Cm driedimensionaal
21.15 Toets dagkennis + opdrachten dag 8
21.30 Einde

Dag 8
13.30 Aankomst
Testvragen dag 7, Bespreking
Voordoen Functietesten dag 7
14.30 Casus
15.00 PolySegmentale passieve bewegingen C0-2 & Cmidden
15.30 Pauze
15.45
Vervolg polySegmentale passieve bewegingen C0-2 & Cmidden
16.15 Behandelprinciepes C0-2 & Cmidden
Behandelschemata
Casus
17.30 Pauze
18.30 Isometrische technieken C0-2 , Cmidden
19.30 3D-Oefeningen C0-2 & Cmidden
20.00 Kliniek cervicale klachten 3D-Passieve bewegingen C0-2 & Cmidden
Stabilisatie middels tape
21.15 Toets dagkennis + opdrachten dag 9
21.30 Einde

Dag 9
13.30
Aankomst
Testvragen dag 8, Bespreking
Voordoen Functietesten/mobilisaties dag 8 Samenvatting dag 8
14.30 Training behandelvolorde
passief en isometrisich. C
0-2 +Cmidden segmentaal
16.00 Pauze
16.15 CTO functionele anatomie+vivo
Massamechanica/kwadranten
Voorkeursbewegen met testen

17.30 Pauze
18.30 Onderzoek CTO globale functies/ per segment
3D C
TO in zit
19.30 Casus
20.00 Pauze
20.15 Behandelschemata CTO/ convex-regel
3D-mobilisatie isometrisch/C
TO in zit
21.15 Toets dagkennis + opdrachten dag 10
21.30 Einde

Dag 10
13.30 Aankomst
Testvragen dag 9, Bespreking
Voordoen Functietesten/mobilisaties dag 9 Samenvatting dag 9
14.30 Casus
3D-mobilisatie passief C
TO in zit
convex-regel
oefentherapie C
TO
15.30 Pauze
15.45 Thorax functionele anatomie+vivo
Massamechanica/kwadranten
Voorkeursbewegen met testen

8 Typen met Kenmerken
Praktijk testen
17.30 Pauze
18.30 Praktijk functietesten Thoog&Tlaag in rotatie en lateraalflexie richting relatie met objectieve testen.
19.15 Praktijk functietesten Thoog&Tlaag in 3D richting relatie met objectieve testen.
20.00 Ribfunctie gerelateerd aan ademhaling en voorkeursmobiliteit.
Onderzoek thorax algemeen
21.15 Dagkennis + opdrachten dag 11
21.30 Einde

Dag 11
13.30 Aankomst
Testvragen dag 10, Bespreking
Voordoen Functietesten
Samenvatting dag 10
14.30 Casus

15.00 Theorie behandeling thoracaal
15.30 Pauze
15.45
Theorie behandeling thoracaal
16.15
Isometrische technieken Thoracaal,
17.30 Pauze
18.30 Thoracale mobilisatie oefeningen+ 3D
19.00 Casus
19.30 3D-mobilisatie Thoog +Tlaag polysegmentaal 3D als keten in flexie-quadranten
20.30 3D-mobilisatie Thoog +Tlaag polysegmentaal 3D als keten in flexie-quadranten
21.15 Toets dagkennis + opdrachten dag 11
21.30 Einde

Dag 12
13.30 Aankomst
Testvragen dag 11, Bespreking
14.00 3D-mobilisatie Thoog +Tlaag polysegmentaal 3D als keten in extensiequadranten
15.15 Pauze
15.45 Casus
16.15 Inpassen Marsman in de huidige onderzoek protocollen, standaarden en orthopedisch onderzoek
16.45 Herhaling lateralisatie onderzoek.
Training 3-minute-test battery
Examentraining onderzoek
17.30 Pauze
18.30 Examentraining diagnosetiek
19.00 Examentraining behandelingsprotocol
19.30 Examentraining isometrische mobilisatie
20.00 Examentraining passieve mobilisatie
20.30 Examentraining oefeningen
21.00 Toets dagkennis + evaluatie
21.30 Einde