PMMM Basis LWK/bekken

Achtergrond
Deze cursus is de eerste van de drie en onderdeel van de basiscursus wervelkolom. De wervelkolom wordt in mechanische zin beoordeeld als massa. Vanuit neurowetenschappen zijn preferenties bekend die gerelateerd zijn aan de houding en bewegingen. Deze geprefereerde- of voorkeursfuncties worden geïntegreerd als additieve diagnostiek in het onderzoek en gebruikt in de behandeling. Dit vereenvoudigt tevens versnelt enorm de MSK-diagnostiek in ketendenken en kan gezien worden als een belangrijke additie van de huidige MSK-kennis.


Doel
 • Kennismaken met basiskenmerken van de meer wetenschappelijke benadering van de PMMM/Marsmantheorie en zijn links naar de huidige houding- en bewegingstheorieën.
 • Het aanleren van en conclusies trekken uit een reproduceerbaar additief bewegingsonderzoek van de LWK/bekken/heupen.
 • Het voorspelbaar relatie leren leggen met preferentiefuncties van het individu en de toegepaste massamechanica.
 • Op basis van de onderzoekconclusies een aanpak van behandeling aanleren als adviseren van een behandelen van het massadeel: lumbale/bekken/heup.
Middel
 • Theorieoverdracht Basiskennis massamechanica en preferenties in het algemeen met workshop oefeningen
 • Theorieoverdracht Basiskennis massamechanica en preferenties met betrekking tot de functies van de LWK/Bekken en Heupen
 • Animaties
 • Hands-on onderzoek LWK- bekken-heupen orthopedische als naar PMMM/Marsman
 • Hands-on behandeling LWK- bekken-heupen naar PMMM/Marsman
 • Meerdere casus ter implementering theorie.
 • Begeleidende papieren tekst.

De gewijzigde inhoud van de zeer intensieve en compacte ONDERZOEK- en BEHANDELCURSUS (LWK 1x3 dagen) geeft een volledig overzicht van de methode en biedt een garantie voor beter inzicht en verbreding van het praktisch therapeutisch kader (60% praktijk tijdens de cursus).

Per cursus van 3x1 dag zijn er 24 contacturen en minimaal 24 studie-uren aan opdrachten.
De moderne versie van de methode naar MARSMAN (PMMM) verbindt de huidige biomechanische inzichten van de massa-dynamica op een begrijpelijke en verfrissende wijze met de voorkeur van het houdings- en bewegingspatroon ("the individual preferential posture and movements based on lateralisation").
Hierdoor ontstaat een andere inzicht in de kinesiologie, waardoor oefentherapie en andere therapeutische vaardigheden anders dan gebruikelijk als doel en middel kunnen worden geïnterpreteerd.
Middels oefentherapie in de vorm van specifieke passieve en isometrische mobilisatietechnieken kunnen myogene en arthrogene functiebeperkingen in nauwe samenhang met de individuele kinesiologische keten worden opgeheven of aangepast.Toetsing basis LWK
De basiskennis LWK/bekken wordt direct na 3 cursusdagen getoetst aan de hand van multiple choice vragen

Programma

Gegevens cursus basis LWK