Deze nascholing is bedoeld voor oud cursisten Marsman Stichting


Schouder dysfunctie

Over de schouder dysfunctie is veel te lezen en de literatuur geeft een verwarrend complex beeld. Toch is met behulp de literatuur en van individuele preferentie een verklaarbaar beeld te scheppen van de natuurlijke functie waardoor ook een disfunctionerend schouderbeeld begrepen kan worden. Die kennis is in de praktijk diagnostisch als therapeutisch goed toepasbaar.
Er wordt praktisch geoefend onder begeleiding.

Hip Spine syndrome
De relatie hip spine tot syndroom wordt vaak genoemd. Wat zijn de huidige ontwikkelingen! Al 40 jaar wordt in de Marsmantheorie deze relatie gelegd door middel van de kwadranten shift theorie en het looppatroon. Deze theorie is passend binnen the fysische regels van massavervorming. Welke beperkingen elders veroorzaken ook een disfunctioneren?
Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan een resumé van deze zienswijze en wordt er praktisch geoefend onder begeleiding.

Begeleiders:
Sjef Rutte, MD MSC MSK PT IUD OSTEO
Paul Cuppen MD MSK
Harm van Wylick PT MSc MT
Rik van der Kolk MD sportarts MSc MSK

Organisator: Jacquelies Papendrecht secr. Marsman Stichting

Datum/ tijd: 15 september 2018
Locatie:
Ziekenhuis Gelre Albert Schweitzerlaan 31 7334 DZ Apeldoorn
Groepsgrootte: 30 deelnemers
Doelgroep oud cursisten Marsman Stichting
Werkvormen: hoorcollege's oefenwerkgroepen, discussies
Opgeven via marsmanfoundation.eu
Betreft: 6 contacturen
Certificaat: Accreditatie is aangevraagd. Aan het einde ontvangt u een toetsing om de items opgedaan te evalueren. De toetsing heeft geen invloed op het verkrijgen van uw certificaat en is voor ons alleen een indicatie.
De nascholingsdag kost €295
Accreditatie is aangevraagd.
Sluitingsdatum 7 september aanstaande.
Zie voor cursusvoorwaarden
het inschrijfformulier

15 september
Voorlopig programma
Voor info:
info@marsman.nu